KONVERTER

Ovaj konverter je osmišljen kako bi vam olakšao nedeoumice oko prilagođavanja količina sastojaka u receptu određenom plehu. Naime, ponekad nam je potrebna veća ili manja količina kolača ili torte od one koja je u receptu, ili bismo tortu ili kolač pripremili u drugačijem obliku od onog u receptu, a ponekad smo jednostavno ograničeni samim posuđem i moramo se prilagoditi takvom stanju.

Upotreba konvertera je jednostavna i sve što trebate jeste da izaberete dimenzije i oblik pleha koji je naveden u originalnom receptu i dimenzije i oblik pleha koji biste vi koristili. Zatim kliknete na dugme IZRAČUNAJ. Broj koji ćete dobiti predstavlja broj kojim trebate pomnožiti sve količine sastojaka u originalnom receptu i dobićete količine koje su potrebne za vaš pleh.

Pleh iz receptaVaš plehIZRAČUNAJ

REZULTAT: